ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови   районної державної

адміністрації

25.07.2019 №141

 

Р О З П О Д І Л    О Б О В `Я З К І В

 

1.Голова районної державної адміністрації

 
ГОНЧАРОВ Роман Анатолійович

1.1. Очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за    виконання покладених на неї завдань і за здійснення районною державною адміністрацією її повноважень відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, у тому числі забезпечує виконання в межах Кегичівського району Харківської області, Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;

1.2. Представляє районну держану адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування,  політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями,  громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами, регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

1.3. Визначає структуру районної державної адміністрації, затверджує Положення про апарат районної державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи,спрямовує і координує діяльність першого заступника голови, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.Утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства структурні підрозділи апарату та структурні підрозділи районної державної адміністрації, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку  першого заступника голови, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації,  керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил України та інших військових формувань, не заборонених чинним законодавством України, Міністерства внутрішніх справ України;

1.4.  Виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації в межах затверджених бюджетів, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів та договорів;

1.5. Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної  державної адміністрації, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад. Очолює колегію районної державної адміністрації та визначені ним консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи при районній державній адміністрації;

1.6.  Здійснює заходи, пов`язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом та територіальною обороною;

1.7. Організовує технічний захист інформації та створює належні умови для забезпечення контролю за технічним захистом інформації в районній державній адміністрації;

1.8. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в районній державній адміністрації;

1.9. На виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрації та надає обов’язкові для виконання доручення;

1.10.Затверджує в установленому порядку кошториси, штатні розписи, інші фінансові документи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

1.11. Погоджує в установленому порядку: встановлення надбавок за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації;виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права;

1.12. Забезпечує в межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації з Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації;

1.13. Здійснює інші повноваження, передбачені актами чинного законодавства для місцевих державних адміністрацій;

 

1.14. У межах своїх повноважень координує діяльність:

Управління Державної казначейської служби України в Кегичівському районі Харківської області;

Кегичівськоговідділення поліції Сахновщинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області;

Лозівського міжрайонного відділу управління Служби безпеки України в Харківській області;

Кегичівського відділу Первомайської місцевої прокуратури;

Південного управління Головного управління ДФС у Харківській області

та сприяє їм у виконанні покладених на них завдань;

 

1.15.  Голова районної державної адміністрації взаємодіє з іншими гілками влади – судовою та представницькою  в межах повноважень, визначених чинним законодавством;

 

1.16.  Спрямовує діяльність:

фінансового управління районної державної адміністрації;

юридичного сектору апарату районної державної адміністрації;

сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації з оборонних, мобілізаційних питань та питання діяльності режимно-секретного органу районної державної адміністрації;

1.17. Очолює місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

1.18. У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує один із заступників голови районної державної адміністрації, визначений головою районної державної адміністрації.