І Н С Т Р У К Ц І Я

щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

 

1.     Запит на інформаціюце прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2.     Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі ( поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3.     У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає  розпорядника інформації, у володіння якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв’язку.

4.     У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім'я та по батькові

(найменування), поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

5.     Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше

п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

   У  разі  якщо  запит  на інформацію стосується інформації, необхідної  для  захисту  життя  чи  свободи  особищодо   стану  довкілляякості  харчових продуктів і предметів побутуаварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що  сталися  або  можуть  статись  і  загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше  48  годин  з  дня  отримання запиту.

     Клопотання  про  термінове  опрацювання  запиту  має  бути  обґрунтованим.

     У разі  якщо  запит  стосується  надання  великого  обсягу  інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості  данихрозпорядник  інформації  може  продовжити  строк  розгляду
запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про  продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача  в письмовій  формі  не  пізніше  п'яти  робочих днів з дня отримання  запиту.

6. Інформація на запит надається безкоштовно.

    У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

    При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

7. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

 Завантажити зразок запиту