04.02.2019 | 13:55

     В районі в лютому - березні 2019 року проводиться двомісячник з укладання колективних договорів. Колективний договір укладається з метою визначення умов праці й зайнятості на підприємствах, в організаціях і установах незалежно від форм власності і господарювання, що використовують найману працю і мають статус юридичної особи,       

     Реалізація колективного договору здійснює захист як інтересів власників підприємств, так і колективних інтересів та трудових і соціально-економічних прав працівників у сфері праці та інших питаннях, які законодавством не врегульовуються і мають визначатися колективним договором.    Отже, якщо колективний договір на підприємстві не укладений, то і права та гарантії працівників у зазначеній сфері соціально–трудових відносин не можуть бути належним чином реалізованими.  Колективний договір передбачає особливості і умови праці на конкретному підприємстві, ресурсні можливості  підвищення рівня оплати праці, матеріального стимулювання якісної і продуктивної праці, встановлення доплат і надбавок працівникам до тарифних ставок і посадових окладів понад рівень, визначений законодавством і галузевою угодою.  

    Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, організації, установи незалежно від того, чи є вони членами  професійної спілки  і є обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації.

      Підприємствам, установам та організаціям району, необхідно внести зміни та доповнення до діючих  колективних договорів або укласти новий колективний договір, в разі закінчення терміну дії попереднього та подати їх на  повідомну реєстрацію  до управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

     Більш детальну інформацію про порядок та умови укладання колективних договорів можна отримати в відділі з питань праці та зайнятості населення  управління   праці   та   соціального   захисту населення районної державної адміністрації  або за  тел. 3-13-95.