07.03.2019 | 11:30

 Оголошення

про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 році

 

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (далі - Управління) оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету.

Конкурс проводиться в рамках виконання комплексної Програми соціального     захисту населення Кегичівського району на 2016 – 2020 роки,  затвердженої рішенням районної ради від 22 грудня 2015 року № 18–VІІ  (зі змінами).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку використання коштів районного бюджету інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), затвердженого рішеннями районної ради від 05 березня 2019 року № 483-7 (далі - Порядок).

Метою конкурсу є розвиток партнерства з інституту громадянського суспільства соціального спрямування та залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення Кегичівського району відповідно до визначених напрямків.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

  • Обмін досвіду між поколіннями.
  • Забезпечення висвітлення (трудових, військових) подвигів жителів Кегичівського району.
  • Проведення заходів щодо вшанування ветеранів другої світової війни до дня перемоги, та дня вигнання нацистських загарбників з території України.

Програми (проекти, заходи) мають бути націлені на вирішення проблем мешканців Кегичівського району.

У конкурсі можуть брати участь інститути громадянського суспільства соціального спрямування, які:

1) є юридичними особами та зареєстровані в установленому чинним законодавством України порядку;

2) зареєстровані не пізніше ніж за шість місяців до дати оголошення конкурсу.

Програми (проекти, заходи) можуть включати такі види діяльності:

  • Проведення естафет, марафонів, урочистих зібрань.
  • висвітлення (трудових, військових) подвигів жителів Кегичівського району.
  • заходи щодо вшанування ветеранів другої світової війни до дня перемоги, та дня вигнання нацистських загарбників з території України.

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані програми (проекти, заходи), які:

- спрямовані на отримання прибутку;

- спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації.

Загальний фонд коштів районного бюджету конкурсу проектів, становить 73022 грн.

Граничний обсяг фінансування однієї програми (проекту, заходу) за рахунок коштів районного бюджету становить не більше 73022 грн.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85 % вартості програми (проекту, заходу). Решта 15 % необхідного обсягу фінансування проекту, мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства соціального спрямування у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Для участі в конкурсі необхідно надати Управлінню такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства соціального спрямування та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства соціального спрямування;

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, за формою, що затверджена організатором конкурсу.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на 12 місяців.

Відповідальність за достовірністьінформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції надаються у друкованій та електронній формах.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до вищезазначеного переліку документів. Електронний варіант конкурсної пропозиції надається у форматі PDF та Microsoft Word (Excel) на СD\DVD диску.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститут громадянського суспільства соціального спрямування може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 7 березня 2019 року  по 8 квітня 2019 року  включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою:

64003, смт. Кегичівка, Кегичівського району, Харківської області, вул. Волошина 30.

Консультація та додаткова інформація за телефоном 3-12-57.

Конкурс проводиться з 9 квітня 2019 року по 12 квітня 2019 року.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства соціального спрямування у разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства соціального спрямування, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 9 Порядку;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства соціального спрямування вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

програма (проект, захід) не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 12 Порядку.