11.03.2019 | 16:00

«Стабільність спирається на демократію.

 Демократія спирається на освіту.

 А освіта залежить від вас».

 Торбйорн Ягланд.

 

У лютому 2019 року Комунальний заклад «Кегичівський ліцей Кегичівської районної ради Харківської області» пройшовши конкурсний відбір став учасником четвертої хвилі Програми «Демократична школа». Ми підписали Меморандум про співпрацю … Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства в Україні “Демократична школа” розроблена у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи з метою підтримки реформ із демократизації та децентралізації у сфері середньої освіти в Україні,  реалізовується Європейським Центром ім.Вергеланда та Міністерством освіти і науки України за співпраці з Радою Європи, фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії. Програма спрямована на поглиблення культури демократії і прав людини у школі та розвиток демократичних громадянських компетентностей шляхом розвитку демократичного шкільного врядування і демократичного середовища у школі, поглиблення державно-громадського партнерства, включення елементів та методів освіти з прав людини та демократичного громадянства в освітній процес.  За п′ять років впровадження до роботи в Програмі долучилось 240 шкіл з усієї України, дізнатися про історії успіху яких можна дізнатись насторінці Програми у Facebook www.facebook.com/schoolsfordemocracy.

Програма «Демократична школа» побудована навколо роботи з Інструментом демократичного розвитку школи, який дозволяє школам діагностувати ситуацію та визначити цілі для подальшої демократизації шкільного середовища та врядування і пропагування освіти для демократичного громадянства і прав людини у школі у найближчому майбутньому.

Відправним пунктом для створення згаданого Інструменту були відповідні концептуальні розробки Європейського Центру ім.Вергеланда. У своїй навчальній діяльності Центр керується переконанням у тому, що розвиток культури демократії та прав людини і виховання громадянських компетентностей у школі відбувається через цілеспрямований і комплексний демократичний розвиток школи на основі загальношкільного підходу – координовані зусилля та партнерство усіх учасників освітнього процесу у всіх сферах шкільного життя.  Згаданий підхід розділяє школу на три умовних сфери функціонування: освітній процес, шкільне середовище та врядування, а також зв’язки з місцевою громадою. Враховуючи рекомендації, викладені у Хартії Ради Європи, Програма пропонує укорінювати демократичні практики та цінності у школі через запровадження елементів освіти для демократичного громадянства і прав людини у навчально-виховний процес, демократизацію шкільного врядування та клімату у школі, а також через розбудову партнерської взаємодії з місцевою громадою та органами місцевого самоврядування.

10-13 лютого команда КЗ «Кегичівський ліцей» у складі: директора закладу освіти Юсової І.В., вчителя правознавства та громадянської освіти Полтавець С.Ю., керуючого апаратом Кегичівської районної ради, представника батьківської    громадськості Калетинець М.В., методиста будинку дитячої та юнацької творчості Андрєєвої І.О. прийняли участь у базовому тренінгу в місті Полтава. Час перебування був дуже насиченим. Ми на практиці під час виконання інтерактивних вправ, спілкування з колегами з інших шкіл опановували теоретичну та початки практичної бази Програми.  Методи, які використовують тренери дуже цікаві та пізнавальні, сприяють переосмисленню ситуації взаємовідносин, яку ми маємо в школі. В рамках участі у Програмі планується проведення семи виїзних тренінгів на базі КЗ «Кегичівський ліцей». На початковому етапі з використанням Інструменту демократичного розвитку школи буде проведено діагностику ситуації в школі та вироблено Програму змін для подальшої демократизації шкільного життя. Ми розуміємо, що саме школа навчає учнів солідарності, відповідальності за себе та інших, допомагає зрозуміти значення демократичних інститутів та процедур, пояснює правила співпраці та участі у суспільному житті. Школа – своєрідна модель суспільства, яка допомагає учням зрозуміти сучасний світ, налагодити і зміцнити зв′язки з місцевою громадою, суспільством загалом, міжнародною спільнотою. Саме школа творить сприятливі умови, де кожен може навчитися спілкуватися з іншими людьми та співпрацювати з ними. Одне з найважливіших завдань освіти – навчити молодь бути активними громадянами.

Всі ці поняття є важливими і актуальними в умовах реформування сучасної освіти в Україні, адже Нова українська школа ключовим визначає компетентнісний підхід до навчання, який поєднує школу з реальним світом і тими потребами, які ставить перед людиною життя.

Новий Державний стандарт освіти допомагає формувати демократичну культуру в школі через вироблення відповідних процедур для захисту прав людини і впровадження демократичних цінностей. Школа має стати місцем безпечним для дитини, і йдеться не лише про фізичну безпеку, ай про атмосферу довіри і взаємоповаги, де немає насильства та дискримінації. Школа має підтримувати належне мислення та оцінки, сприяти участі у суспільному житті. Врешті,  школа допомагає учням повірити у свій потенціал, а також вчить його реалізовувати.

Освіта справді – прихований скарб, адже вчитися потрібно щоб знати, тобто опановувати інструменти, що служать набуттю знань, пам′ятаючи про те, що метою навчання є розуміння, пізнання і володіння знаннями. Вчитися потрібно щоб діяти, тобто оволодівати навичками використання знань на практиці, навичками взаємодії та спілкування для того, щоб дати собі раду у непередбачуваних ситуаціях та в командній роботі. Вчитися потрібно щоб бути – тут головною метою є всебічний розвиток особистості, розвиток незалежного мислення та здатності до самостійної критичної оцінки. І основне - вчитися потрібно щоб жити разом, тобто поглиблювати знання про інші суспільства, національну історію та історію інших народів, традицій, толерантність, а також навчатись основам співпраці та вирішення конфліктів.

Світ не стоїть на місці, він змінюється, розвивається і ці зміни ми скоро відчуємо на собі.