16.08.2019 | 9:25

1.Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

      На виконання Законів України " Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 № 2806-IV (зі змінами), «Про охорону атмосферного повітря» (ст.10, ст.11) та Постанови КМУ від 13.03.2002 р. № 302 « Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи» підприємства, установи, організації та громадяни - підприємці при використанні стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря повинні отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами - це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам - підприємцям експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини, або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну в залежності від групи, до якої належать об’єкти. 

     До першої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва, або технологічне устаткування, на яких повинні  впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування.

     До другої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв, або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування.

     До третьої групи належать об'єкти, які не належать до першої і другої груп.

Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання залежить від групи (перша група - сім років, друга група - десять років, третя група - необмежений.)

     Отже, якщо Ваше підприємство користується стаціонарними джерелами забруднення ( пп.14.1.230 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755 із змінами і доповненням) та на даний час ще не отримало вищевказаний дозвіл рекомендуємо Вам отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

     Згідно ст. 78 «Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів» Кодексу України про адміністративні правопорушення «викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об'єктів -тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

     Перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря або вплив фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у випадках, коли необхідність одержання такого дозволу передбачена законодавством, -тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

   

Для отримання дозволу необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг м. Харкова за адресою: 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26, тел. (057) 760-70-40, 760-70-44, 

https://dozvil.kh.ua/catalog/business/nebezpechni_rechovini_vidhodi_ta_vikidi.html

   

2. Подання декларації про відходи

     Згідно ст.17 Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР, Постанови КМУ від 18.02.2016 року №118 «Про затвердження Порядку подання декларацій про відходи та її форми» суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають декларацію про відходи.

     Критерієм, за яким визначається необхідність подання декларації про відходи, є показник загального утворення відходів, який розраховується за формулою:

           Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4,

де М1, М2, М3, М4 — маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік.

     Тобто, щоб розрахувати показник загального утворення відходів, підприємству потрібно підняти інформацію про утворення відходів за рік, що минув. Ця інформація міститься в актах здачі відходів на утилізацію чи видалення, формі первинного обліку відходів № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», звіті статистичного спостереження № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами» тощо.

     Підрахунок обсягів утворення відходів слід провести за класами небезпеки відходів (для кожного класу небезпеки окремо).

     Підрахувавши обсяги утворення відходів за класами небезпеки, проводимо розрахунок показника загального утворення відходів (за формулою, наведеною вище).

     Підприємства, показник загального утворення відходів яких становить менше 50, звільняються від подання декларації про відходи.

            Декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, до 20 лютого року, що настає за звітним.

     Прийняття декларації про відходи є адміністративною послугою, на яку поширюється дія Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI. У жодному з вищезазначених документів відсутня інформація щодо неприйняття документів у разі порушення строків подання. Тому подати декларацію ви зможете й після 20 лютого.

     При цьому повідомляємо, що згідно зі ст. 42 Закону України «Про відходи» особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за порушення строків подання і порядку звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів та здійснення операцій у сфері поводження з відходами без відповідного дозволу на проведення таких операцій, а також за порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або за неподання такої декларації.

 

Для реєстрації декларації необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг м. Харкова за адресою: 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26, тел. (057) 760-70-40, 760-70-44, 

https://dozvil.kh.ua/catalog/business/nebezpechni_rechovini_vidhodi_ta_vikidi.html

    

3. Дозвіл на спеціальне водокористування

   На виконання Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV(зі змінами) та Постанови КМУ від 13.03.2002р. №321«Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N459»(зі змінами) визначається процедура видачі юридичним і фізичним особам (далі - водокористувачам) дозволів на спеціальне водокористування (забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання у водні об'єкти забруднюючих речовин, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів).

   Згідно із Законом України № 1830-VІІІ від 07.02.2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» (далі — Закон № 1830), внесено зміни до Водного кодексу.

      До переліку випадків, які не є спеціальним водокористуванням, включено забір та/або використання води в обсязі до 5 м3 на добу, крім тієї, яку використовують для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води.

      Отже, особи, які використовуватимуть менше ніж 5 м3 води на добу, вже не будуть зобов’язані отримувати дозвіл на спеціальне водокористування. Це правило поширюється на використання води для всіх потреб, окрім єдиної — виробництва напоїв та фасованої питної води, за якого особа, видобуваючи будь-який обсяг води, має отримувати дозвіл на спеціальне водокористування.

     Крім того, у Законі № 1830 чітко обумовлено, що без дозволу на спеціальне водокористування вторинні водокористувачі (абоненти), які отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів і скидають стічні води в їхні системи, мають право використовувати воду на підставі договору про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення.

     Згідно ст. 50 Водного Кодексу «строки спеціального водокористування встановлюються органами, які видали дозвіл на спеціальне водокористування».

     Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (на три роки) або довгостроковим (від трьох до двадцяти п'яти років).

     У разі необхідності строк спеціального водокористування може бути продовжено на період, що не перевищує відповідно короткострокового або довгострокового водокористування.

     Продовження строків спеціального водокористування за клопотанням заінтересованих водокористувачів здійснюється державними органами, що видали дозвіл на спеціальне водокористування

     Недотримання умов дозволу або порушення правил спеціального водокористування тягне наслідки, передбачені ст. 55 Водного Кодексу.

   

 Для отримання дозволу необхідно звернутися до Харківського обласного управління водних ресурсів за адресою:61145, м. Харків, вул. Космічна, 21, 1-й під’їзд, 4-й поверх, тел. (057) 701-01-83, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.